اخبار گیم فای

آخرین اخبار و مقالات در مرکز تامین مالی GameFi - از منابع و کارشناسان برتر.

آینده Web3 و NFT چیست؟

وعده GameFi این است که بر توسعه دهندگان بازی های سنتی "ترس زده" غلبه کند، برندها و سازندگان Web3 به ابزارهای ارتباطی بهتر و کنترل نیاز دارند.

ru Русский